REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ważny od 23 maja 2018 roku.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

Klient - osoba fizyczna która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.

NovaKosmetyki - Laboratorium „NOVA” s.c., Podłęże 376,32-003 Podłęże, NIP: 6832080389, www.novakosmetyki.pl, email info@novakosmetyki.pl.

Sklep internetowy (Sklep) - serwis internetowy dostępny pod adresem www.novakosmetyki.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia.

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru oraz sposób dostawy.

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

Produkt/Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Konsumentem a Sprzedawcą.

Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży zawierana za pośrednictwem Sklepu między Klientem a Sprzedawcą. Umowa sprzedaży zobowiązuje sprzedawcę do przeniesienia na Klienta własności rzeczy i wydania mu tej rzeczy, a Klient zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę sprzedaży.

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta   (Dz. U. 2014 poz. 827).

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.novakosmetyki.pl.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem www.novakosmetyki.pl jest:

Laboratorium „NOVA” s.c.

Podłęże 376

32-003 Podłęże

www.novakosmetyki.pl

email info@novakosmetyki.pl

4. Regulamin skierowany jest do Klientów, którzy w myśl art. 22[1] Kodeksu Cywilnego są konsumentami.

5. Wszelkie informacje prezentowane na stronie internetowej są własnością firmy Laboratorium „NOVA” s.c. Prawa autorskie do materiałów zawartych na stronie internetowej przysługują Laboratorium „NOVA” s.c. Wszystkie materiały zawarte na stronie w tym tekst, grafika objęte są prawem autorskim i nie mogą być reprodukowane, powielane i rozpowszechniane w żadnej formie. Materiały te nie mogą być również wykorzystywane w celach komercyjnych bez uprzedniego uzyskania pozwolenia od właściciela strony internetowej, wyrażonego na piśmie. Wszelkie umieszczone na niniejszej stronie internetowej nazwy handlowe stanowią zarejestrowane znaki towarowe i jakiekolwiek ich wykorzystanie odbywać się może jedynie na podstawie pisemnej zgody właściciela znaku towarowego. Właścicielem marki i znaku towarowego GoCranberry, GoArgan+ i MIKKOLO jest firma Laboratorium „NOVA” s.c. Wszelkie prawa do marki i znaku towarowego są zastrzeżone i nie mogą być wykorzystane bez zgody firmy Laboratorium „NOVA” s.c.

 

II. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie (tzw. Szybkie zakupy), po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

2. Klient proszony jest o zapoznanie się z Polityką Prywatności dostępną na stronie www.novakosmetyki.pl.

3. Sklep działa 24 h/ dobę przez 7 dni w tygodniu.

4. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień:

- w których brakuje numeru telefonu lub adresu e-mail. Są one niezbędne do potwierdzenia zamówienia.

- w przypadku, gdy potencjalny klient za pośrednictwem sklepu internetowego dopuścił się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;

- potencjalny klient dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez NOVA Kosmetyki za zachowania niezgodne z ogólnie przyjętymi zasadami oraz przepisami prawa;

- dopuścił się zachowań godzących w dobre imię NOVA Kosmetyki;

5. Zabrania się odsprzedawania produktów zakupionych za pośrednictwem Sklepu osobom trzecim.

6. W celu prawidłowego wyświetlania produktów należy używać przeglądarek : Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari oraz Internet Explorer 7.0, 8.0 i 9.0. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.

 

III. INFORMACJA O TOWARACH

1. Informacje o Towarach podane na stronach www.novakosmetyki.pl stanowią ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

2. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. Cała oferta przedstawiona w sklepie internetowym www.novakosmetyki.pl jest wiążąca.

3. Wszelkie informacje o produktach umieszczone są na stronie www.novakosmetyki.pl w szczególności opisy produktów, ceny, zdjęcia.

4. Sklep zastrzega sobie możliwość błędów w opisie produktów. Zdjęcia produktów są jedynie przykładowe i służą tylko ich prezentacji.

 

IV. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

1. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z NOVA Kosmetyki Umowy sprzedaży zgodnie z treścią Regulaminu. Umowa zawierana jest w języku polskim.

2. Aby zawrzeć Umowę Sprzedaży za pośrednictwem sklepu należy po wejściu na stronę www.novakosmetyki.pl dokonać wyboru odpowiedniego Towaru (Towarów) umieszczając je w "Koszyku" poprzez polecenie wyświetlone obok produktu ""DODAJ" i stosować się do poleceń wyświetlanych na stronie.

3. Po wybraniu produktów należy wypełnić formularz zamówienia na stronie www.novakosmetyki.pl. podając Imię i Nazwisko, e-mail, adres dostawy, telefon kontaktowy. Dane podane w formularzu służą do właściwej realizacji zamówienia. Dane przechowywane są w wewnętrznej bazie danych i nie są udostępniane osobom trzecim. Wszystkie dane chronione są loginem i hasłem.

4. W celu prawidłowej realizacji zamówienia niezbędne jest zaakceptowanie warunków podanych w Regulaminie.

5. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem informację zwrotną z prośbą o potwierdzenie zamówienia. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:

- w przypadku zamówień płatnych przelewem - w chwili dotarcia przelewu opłacającego zamówienie na konto sklepu;

- w przypadku wybrania dotpay - w chwili dotarcia informacji o wykonaniu płatności;

- w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze (za pobraniem pocztowym) - po tym, jak do sklepu dotrze od Klienta e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

6. Klient ma prawo do modyfikacji zamówienia tylko do momentu poprzedzającego potwierdzenie zamówienia. Po tym czasie modyfikacje nie będą możliwe

7. Anulowanie zamówienia nie jest możliwe po otrzymaniu maila potwierdzającego wysyłkę zamówionych towarów. Klient może wycofać złożone zamówienie telefonicznie pod numerem +48 608-465-913 lub e-mailem: info@novakosmetyki.pl.

8. Podgląd zamówień jest dostępny Klientowi po zalogowaniu się do swojego konta na stronie www.novakosmetyki.pl.

 

V. FORMY PŁATNOŚCI:

1. W Sklepie istnieją następujące możliwości uregulowania płatności:

- przelewem - na konto Laboratorium „NOVA” s.c. Anna Gołębiowska-Pilch, Marcin Pilch, Podłęże 376, 32-003 Podłęże, ing 68 1050 1445 1000 0092 2955 5223. Proszę pamiętać, by w tytule wpłaty podawać numer zamówienia ze sklepu www.novakosmetyki.pl oraz Imię i Nazwisko ( jest to szczególnie ważne jeśli przelew wykonywany jest przez osobę inną niż Kupujący);

- płatnością w systemie dotpay;

- za pobraniem - należność pobiera listonosz lub pracownik firmy kurierskiej w zależności wybranej formy dostawy zamówienia;

- przy odbiorze.
2. Opłata za zamówienie jest pobierana w momencie złożenia zamówienia w przypadku płatności poprzez dotpay.

3. Do każdego zamówienia dołączany jest paragon.

4. Faktura VAT jest wystawiana na wyraźne życzenie Klienta po zaznaczeniu odpowiedniej opcji w formularzu zamówienia w sklepie www.novakosmetyki.pl.

5. Klient wybierający opcję płatności przelewem za zamówienie ma 7 dni na dokonanie wpłaty od złożenia zamówienia. W przypadku braku wpłaty przez klienta w określonym terminie, zamówienie zostanie anulowane.

6. Na Podstawie art. 476 kodeksu Cywilnego (Dz. U. Z 1964 r. nr 16, poz 93, z późń. zmianami w przypadku nie odebrania przesyłki pobraniowej (Płatnej przy odbiorze ) koszty nadania oraz zwrotu przesyłki będą egzekwowane, w przypadku nie wpłacenia wymaganej kwoty w podanym terminie sprawa zostanie skierowana do sądu.

 

VI. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia są realizowane od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Zamówienia należy potwierdzić w ciągu 3 dni. Po tym czasie niepotwierdzone zamówienia będą usuwane ze sklepu.

 

VII. DOSTAWA

1. Dostawa Zamówionych towarów jest realizowana na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na adres podany w zamówieniu za pośrednictwem:

- Poczty Polskiej;

- Firmy kurierskiej.

Jest możliwy również odbiór osobisty zamówienia.

2. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy w wysokości:

  • Kurier - przelew, dotpay - 8,90 zł
  • Kurier - pobranie - 13,90 zł
  • Poczta Polska - przelew, dotpay - 16 zł
  • Poczta Polska - pobranie - 20 zł
  • Odbiór osobisty - 0 zł

3. Koszt dostawy jest stały i nie zależy od ilości zamówionych przedmiotów.

4. Czas realizacji i czas dostawy zamówienia uzależniony od wybory formy dostawy.

5. Czas realizacji zamówienia to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów ze sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie jest realizowane w ciągu trzech dni roboczych od momentu otrzymania płatności od Klienta lub po otrzymaniu maila potwierdzającego zamówienie w przypadku Klientów chcących otrzymać przesyłkę za pobraniem.

6. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia (max. 3 dni robocze) + czas dostawy.

- Poczta Polska - przesyłka priorytetowa, czas dostawy 2-5 dni roboczych;

- Kurier - 1-3 dni roboczych.

VIII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. W myśl obowiązujących przepisów każdy Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru bez podania przyczyny w terminie do 14 dni. Okres odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym klient fizycznie wszedł w posiadanie towarów bądź osoba trzecia, inna niż przewoźnik, weszła w posiadanie towarów.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient musi powiadomić o swojej decyzji NOVA Kosmetyki w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą lub e-mailem na adres info@novakosmetyki.pl). Klient może skorzystać również z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie www.novakosmetyki.pl, ale nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani decyzji Klient ao wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towarów lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi najwcześniej.

Od momentu wejścia w posiadanie Produktów Klient jest zobowiązany do ich przechowywania i należytego obchodzenia się z nimi. Produkt musi zostać zwrócony do nas w stanie niezmienionym. Zwracany Produkt powinien być nieużywany, czysty, w oryginalnym opakowaniu, a ponadto zapakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

Prawo do odstąpienia od umowy przez Klienta jest wyłączone w przypadku:

Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

IX. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

1. NOVA Kosmetyki jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.

2. NOVA Kosmetyki zobowiązuje się dostarczyć Klientowi towar wolny od wad.

3. NOVA Kosmetyki odpowiada z tytułu rękojmi w przypadku stwierdzenia wady fizycznej towaru przed upływem terminu ważności towaru.

4. Gwarancja nie ma zastosowania w przypadku wad spowodowanych przez uszkodzenie lub nieprawidłowe użytkowanie towaru przez Klienta.

5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

a) imię i nazwisko Klienta;

b) nazwę towaru oraz datę zakupu,

c) dowód zakupu,

d) datę wystąpienia wady,

e) opis i rodzaj dostrzeżonej wady,

 f) żądanie Klienta wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi: naprawa towaru, wymiana towaru na nowy wolny od wad, obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy o ile wada jest istotna.

Klient może również skorzystać z formularza Zgłoszenie Reklamacji dostępnego na stronie www.novakosmetyki.pl.

6. Reklamacje są rozpatrywane w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe Klient zostanie powiadomiony, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

7. Wadliwy towar Klient powinien odesłać przesyłką pocztową (listem poleconym) na adres sklepu: Laboratorium „NOVA” s.c. Anna Gołębiowska-Pilch, Marcin Pilch Podłęże 376 32-003 Podłęże.

 

X. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Informacje te są również dostępne na stronach internetowych wspomnianych instytucji.
2. Klient jest uprawniony do::

- do zwrócenia się do polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;

- zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą;

- uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając z pomocy rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

XI. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Za wszystkie dane osobowe przekazane firmie NOVA Kosmetyki odpowiada Laboratorium Analiz Kosmetycznych NOVA s.c. z siedzibą w Podłężu 376, 32-003 Podłęże. W NOVA Kosmetyki obowiązuje Polityka prywatności, która określa sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych (pełna wersja TUTAJ).

 

XII.  PLIKI „COOKIES”

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Laboratorium "NOVA" s.c. Podłęże 376, 32-003 Podłęże.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy NOVA Kosmetyki a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawa z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014.827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

3. Regulamin obowiązuje od 03.10.2019 roku do odwołania.